Stowarzyszenie

Władze Stowarzyszenia

Zarząd Główny

 • Sobczak Tomasz - przewodniczący
 • Szcześniak Paweł - I wiceprzewodniczący
 • Ożdżeński Maciej - II wiceprzewodniczącacy
 • Ożdżeński Justyna - sekretarz generalna
 • Patan Wisław - skarbnik
 • Girulski Robert - członek
 • Kolec Jarosław - członek
 • Macur Jerzy - członek

Główna Komisja Rewizyjna

 • Dembowska Barbara – Przewodnicząca
 • Pawlik Henryk – Wiceprzewodniczący
 • Wojciuch Dorota – Sekretarz
 • Tryjefaczka Marek – Członek
 • Olszar Krzysztof – Członek

Sąd Koleżeński

 • Rakowicz Edward – Przewodniczący
 • Batko Zbigniew – Wiceprzewodniczący
 • Kycia-Munz Lucyna – Sekretarz
 • Jedynak Ignacy – Członek
 • Rutczyński Jacek – Członek