Członkostwo

Składki PTGem

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego, na prawomocnym zebraniu 27 stycznia 2020, uchwalił nowy system obliczenia wysokości należnej składki oraz przyznawania gratyfikacji za pozyskiwanie nowych członków oraz dokonywanie płatności za składki w terminie.

WYSOKOŚĆ SKŁADEK:

  • 50 zł – wpisowe do grona członków organizacji
  • 400 zł / rok - właściciele firm i inni, nie kwalifikujący się w poniższych kategoriach
  • 250 zł / rok – pracownicy oficjalnie zatrudnieni
  • 150 zł / rok - studenci (do 30 roku życia) i pracownicy naukowi
  • 250 zł / rok - emeryci i renciści aktywni zawodowo 
  • Zwolnieni ze składki - emeryci i renciści nieaktywni zawodowo

WYSOKOŚĆ ZNIŻEK
Zniżka – 25% / rok kwoty składki dla osoby, która wprowadzi nowego członka PTGem. Osoba wstępująca do grona członków musi opłacić składkę do 30 dni od czasu złożenia deklaracji, aby osoba wprowadzająca otrzymała rabat.
Bez względu na miesiąc przystąpienia do członkostwa PTGem, składka zawsze wynosi 100% kwoty należnej.

Zniżka - 25 % / rok kwoty składki, za zapłacenie składki w pierwszym kwartale roku.
Zniżki nie łączą się.

Prosimy o wpłatę na konto:
Polskie Towarzystwo Gemmologiczne, ul. Marszałkowska 138, 00-004 Warszawa,
rachunek: BGŻ o/Siedlce nr 53 2030 0045 1110 0000 0125 9860

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Skarbnikiem Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego

Patan Wisław
lidyt@lidyt.poznan.pl
tel. 601 417 925