Witamy na oficjalnej stronie

POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEMMOLOGICZNEGO
Aktualności

Członkostwo


Eksperci

Deklaracja

Składki

Edukacja


Szkolenia
Warsztaty
Zjazdy

Stowarzyszenie


Władze
Charakterystyka
Certyfikaty PTGem
Statut
Sylwetki
Literatura

Historia

Polskie Towarzystwo Gemmologiczne powstało dzięki staraniom grupy inicjatywnej, skupionej wokół Centralnego Ośrodka Probiernictwa i Gemmologii oraz Rady d/s Metrologii przy Polskim Komitecie Normalizacji, Miar i Jakości. Grupę inicjatywną w liczbie 38 osób tworzyli m.in. przedstawiciele gemmologicznych środowisk naukowych, przedstawiciele instytutów branżowych, instytucji zajmujących się szkoleniem kadr jubilerskich, rzemieślnicy trudniący się wyrobem biżuterii lub jubilerzy.

Polskie Towarzystwo Gemmologiczne działa na terenie całego kraju. Towarzystwo może zakładać oddziały terenowe. Swoją działalność opiera na pracy społecznej ogółu członków i nie korzysta z dotacji. Zgodnie ze statutem prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wydawniczym i szkoleniowym.

Od chwili powstania, Towarzystwo oprócz współpracy z krajowymi ośrodkami naukowymi, współpracuje również z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Bursztynników w Polsce, Krajową Komisją Złotniczo-Jubilerską Związku Rzemiosła Polskiego, Stowarzyszeniem Twórców Form Złotniczych i Polskim Towarzystwem Galwanotechnicznym, a poprzez swoich członków także z licznymi narodowymi towarzystwami i instytucjami gemmologicznymi (m.in. Gemological Institute of America, Deutsche Gemmologische Gesellschaft, Hoge Raad voor Diamant, International Gemological Institute).

W 2004 r. został powołany do życia Centralny Ośrodek Kształcenia Gemmologów, który ma status niepublicznej placówki oświatowej prowadzącej ustawiczne kształcenia w systemie pozaszkolnym, zarejestrowanej w Biurze Edukacji Urzędu m. st. Warszawy pod numerem 857 K.

 

Wydawnictwa


Kontakt

Polskie Towarzystwo Gemmologiczne
ul. Marszałkowska 138
00-004 Warszawa

sekretarz@ptgem.org.pl
Justyna Ożdżeński: tel. 533 481 144
Tomasz Sobczak: tel. 601 816 103

BGŻ o/Siedlce nr 53 2030 0045 1110 0000 0125 9860
NIP – 524-252-65-30
REGON – 140009283
KRS nr 0000221543, wpis dnia 16.11.2004


Napisz do nas