Szkolenia z dziedziny diamentów w International Gemological Institute (IGI)

W ramach współpracy między PTGem a International Gemological Institute (Antwerpia, Belgia) odbywają się szkolenia z dziedziny diamentów jubilerskich. Szkolenia odbywają się w języku angielskim, jednak każda grupa posiada swojego opiekuna, a zarazem fachowego tłumacza-rzeczoznawcę diamentów.

Zakres szkoleń obejmuje badanie, identyfikację i wycenę naturalnych oszlifowanych diamentów jubilerskich, diamentów syntetycznych, poprawianych i ich imitacji.

W szkoleniu może jednorazowo uczestniczyć 12 osób, które po zdaniu praktycznego egzaminu końcowego otrzymują dyplomy poświadczające zdobytą wiedzę oraz tytuł Polished Diamond Grader IGI.