Rzeczoznawcy diamentów PTGem

W Centralnym Ośrodku Kształcenia Gemmologów Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego w Warszawie odbywają się egzaminy kwalifikacyjne dla kandydatów na rzeczoznawców diamentów jubilerskich. Egzamin raz do roku organizują wspólnie Polskie Towarzystwo Gemmologiczne i Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu w ramach procesu dostosowywania rzeczoznawstwa gemmologicznego w Polsce do standardów obowiązujących w większości krajów Unii Europejskiej.

Do egzaminu przystępują kandydaci legitymujący się zdaniem egzaminu po ukończeniu specjalistycznego szkolenia w zakresie „Znawstwa diamentów jubilerskich” organizowanego przez PTGem oraz udokumentują swoją co najmniej dwuletnią praktykę w zawodzie związanym z branżą jubilerską lub roczną praktykę związaną z wykonywaniem oceny cech jakościowych diamentów jubilerskich. Pomyślne zdanie egzaminu teoretycznego jest niezbędnym warunkiem do uzyskania przez kandydata uprawnień do wykonywania rzeczoznawstwa i używania tytułu „Rzeczoznawcy diamentów PTGem”.