Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 9 października 2017 r. zmarł
Nikodem Sobczak

Nikodem Sobczak

inicjator, organizator i współzałożyciel w 1988 r. Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego oraz jego Przewodniczący w latach 1992–2009, a od 2010 r. jego Honorowy Przewodniczący.

Doktor nauk chemicznych Politechniki Warszawskiej. Autor i współautor 22 książek o tematyce gemmologicznej (m.in. Mała Encyklopedia Kamieni Szlachetnych i Ozdobnych, Wielka Encyklopedia Kamieni Szlachetnych i Ozdobnych, Rzeczoznawstwo kamieni szlachetnych i ozdobnych t. I–III, Kamienie szlachetne pochodzenia organicznego, Rzeczoznawstwo diamentów jubilerskich, Encyklopedia diamentów, Kamienie szlachetne) oraz ponad 150 artykułów w czasopismach naukowych (m.in. Acta Universitatis Wratislaviensis, Mineralogia Polonica, Neoterm, Prace Specjalne Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego) i popularnonaukowych (m.in. Gems&Jewelry, Normalizacja, Polski Jubiler, Zegarki&Biżuteria, Mineralien Magazin Lapis i Zeitschtrift der DGemG).

Chemik, metrolog, gemmolog, pracownik nauki i aktywny menadżer nauki związany z metrologią barwy i gemmologią. Pomysłodawca i twórca pierwszego w Polsce Centralnego Ośrodka Probiernictwa i Gemmologii przy PKNMiJ, zajmującego się m.in. badaniem diamentów i kamieni szlachetnych. Wieloletni redaktor działu Metrologia w miesięczniku Normalizacja.

Cześć Jego pamięci.

Jesteś zalogowany do serwisu, dostępne działania: Wylogowanie | Zmiana hasła